מלגות

עמותת חיל האויר מעניקה כל שנה 5 מלגות של 4,000 ₪ לחברי העמותה ולבנים ונכדים של חברי העמותה הלומדים לתואר ראשון.

מלגות מחולקות לפי קריטריון של הצטיינות יתרה.
הציון המינימלי להגשת מועמדות הוא 88 בסיום שנת הלימודים.

כל המעוניין להגיש מועמדות מלגות ימלא טופס בקשה ויצרף את אישור המוסד האקדמי על הציון המשוקלל בשנת הלימודים הקודמת.

זוכה המלגה מתחייב להתנדב 40 שעות פעילות במסגרת העמותה.

קול קורא להגשת מועמדות יתפרסם לקראת האירוע השנתי שמתקיים בסוף השנה.
שמות הזוכים לשנת 2019 יוצגו באירוע סוף השנה של העמותה (16.12.18).

לקבלת טופס אנא כתבו לנו ל amuta@amutaiaf.org.il