מלגות

עמותת חיל האויר מעניקה כל שנה 5 מלגות של 4,000 ₪ לחברי העמותה ולבנים ונכדים של חברי העמותה הלומדים לתואר ראשון.

מלגות מחולקות לפי קריטריון של הצטיינות יתרה.
הציון המינימלי להגשת מועמדות הוא 88 בסיום שנת הלימודים.

כל המעוניין להגיש מועמדות מלגות ימלא טופס בקשה ויצרף את אישור המוסד האקדמי על הציון המשוקלל בשנת הלימודים הקודמת.

זוכה המלגה מתחייב להתנדב 40 שעות פעילות במסגרת העמותה.

הנכם מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגה, ע”י מילוי הטופס המצורף מטה ושליחתו לכתובת המייל: amuta@amutaiaf.org.il 
ההרשמה פתוחה עד 14.9.19 

שמות הזוכים לשנת 2020 יוצגו באירוע סוף השנה של העמותה (11.10.19)