תרומה לחיל האוויר

העמותה מסייעת ותומכת בחיל האוויר באמצעות גיוס תרומות:
תרומות אלו מיועדות לסיוע בהקמת מועדונים ומגרשי ספורט לרווחת אנשי החיל.

כמו כן מסייעת העמותה בפעילויות ואירועים שונים למשפחות השכולות.