ערבות הדדית בקורונה

עמותת חיל האוויר פועלת ברוח הערבות ההדדית מתוך שותפות חבריה לפעילויות, לתרבות ולדרך.
אחת ממטרות העמותה היא “לפעול ולסייע לעמיתיה לתרום לחברה הישראלית ע”י מעורבות אנשיה בהנחלת ערכי ורוח חיל האוויר” (מתוך חזון העמותה).

בפברואר 2021, התקיים מפגש של עמותת חיל האוויר עם מובילי הקרן לערבות הדדית, רב אלוף (מיל) גדי איזנקוט ומר חמי פרס.
המפגש כלל שיחה על אתגרי החברה הישראלית, התמודדות לאומית ודוגמא אישית.