ערבי מורשת

ערבי מורשת מתקיימים באחד מבסיסי החייל ומיועדים לאנשי חיל האוויר / חברי העמותה.

ערב מורשת מופק על ידי “ועדת מורשת” של העמותה / חיל האוויר ומשמש כאחד הכלים המרכזיים בטיפוחם ושמירתם של מורשת חיל האוויר.