ספריה דיגיטלית

הקמנו ספריה דיגיטלית בשביל שנוכל להתקרב למורשת ולסיפורים המוכרים מהחייל.
המטרה שלנו היא לקרב את הנוער ולהעביר את הסיפורים והמורשת הלאה.
הספרייה כוללת ספרים רבים, ניתן להוריד למחשב או לקרוא אלקטרוני.