חזון ומטרות

עמותת חיל האוויר – ביתם של אנשי חיל האוויר בעבר ובהווה – תפעל למען חבריה, לטיפוח הקשר עם חיל האוויר ומורשתו, ולהנחלת רוח חיל האוויר וערכיו בחברה הישראלית.

מטרות:

  • תאגד את בוגרי חיל האוויר לדורותיהם מכל המערכים ובכל הדרגות, תשמור עימם על קשר רציף, ותיתן מענה לצרכיהם במעגלי החיים השונים באמצעות פעילויות מגוונות לכל חברי העמותה ורתימת אנשי חיל האוויר לסיוע הדדי.
  • תפעל לשימור מורשת חיל האוויר וטיפוחה, ולקשר עם משפחות הנפגעים.
  • תפעל ביחד עם חיל האוויר למתן מענה לצרכים המשותפים והמשתנים של החיל והעמותה.
  • תפעל ותסייע לעמיתיה לתרום לחברה הישראלית ע”י מעורבות אנשיה בהנחלת ערכי ורוח חיל האוויר: מצוינות, נחישות, אחריות, מקצוענות ותרבות התחקור והפקת הלקחים.

מי רשאי להצטרף לעמותה – כל בוגר חיל האוויר שעשה שירות תקין.