חזון ומטרות

עמותת חיל האוויר – ביתם של אנשי חיל האוויר בעבר ובהווה – תפעל למען חבריה, לטיפוח הקשר עם חיל האוויר ומורשתו, ולהנחלת רוח חיל האוויר וערכיו בחברה הישראלית.

מטרות:

  • תאגד את בוגרי חיל האוויר לדורותיהם מכל המערכים ובכל הדרגות, תשמור עימם על קשר רציף, ותיתן מענה לצרכיהם במעגלי החיים השונים באמצעות פעילויות מגוונות לכל חברי העמותה ורתימת אנשי חיל האוויר לסיוע הדדי.
  • תפעל לשימור מורשת חיל האוויר וטיפוחה, ולקשר עם משפחות הנפגעים.
  • תפעל ביחד עם חיל האוויר למתן מענה לצרכים המשותפים והמשתנים של החיל והעמותה.
  • תפעל ותסייע לעמיתיה לתרום לחברה הישראלית ע”י מעורבות אנשיה בהנחלת ערכי ורוח חיל האוויר: מצוינות, נחישות, אחריות, מקצוענות ותרבות התחקור והפקת הלקחים.

מי רשאי להצטרף לעמותה – כל בוגר חיל האוויר שעשה שירות תקין.

Vision & Goals

The Israeli Air Force Association – home to Air Force veterans of all generations – operates in the interest of its members by strengthening their connection to the Israeli Air Force and its heritage, and by advancing the Air Force’s spirit and values in Israeli society.

Goals:

  • Unite Air Force veterans from all generations, units and ranks, keep continuous contact with them and provide solutions to their needs in relevant social scenes. To do so, goals include initiating diverse activities suited to all Association members and promoting mutual assistance amongst Air Force personnel.
  • Preserve and foster the heritage of the Israeli Air Force, and keep contact with the families of Air Force wounded and fallen.
  • Work jointly with the Israeli Air Force to provide for the mutual and evolving needs of both organizations.
  • Assist the Association’s members in contributing to Israeli society, through their participation in activities promoting the Air Force’s spirit and values: excellence, determination, responsibility, professionalism, and a culture of diligent inquiry and self-improvement.